Koroška, najjužnejša avstrijska zvezna dežela, ima trdne gospodarske temelje. Vodilni v koroškem gospodarstvu so zlasti proizvodni sektor (strojegradnja, mikroelektronika, lesna industrija itd.), informacijske tehnologije in turizem. Avstrijska Koroška zagotavlja stabilne pravne okvirne pogoje, podjetjem prijazen davčni sistem in privlačne možnosti spodbud. Pri tem se zanaša na strategijo pametne specializacije in podpira inovacije, digitalizacijo ter trajnostne gospodarske dejavnosti.

Z vrednostjo blagovnega izvoza več kot 8 milijard evrov in z zunanjetrgovinskim presežkom več kot ene milijarde evrov je Koroška tudi izvozna dežela. Njeni najpomembnejši trgovski partnerji so Nemčija, ZDA, Italija in Kitajska.