Koroška, najjužnejša avstrijska zvezna dežela, stoji na trdnih gospodarskih temeljih: predvsem industrija in informacijske tehnologije ter proizvodni sektor so vodilni v koroškem gospodarstvu. Koroška zagotavlja stabilne pravne okvirne pogoje za vlagatelje, podjetjem prijazen davčni sistem in privlačne možnosti spodbud. Pri tem se zanaša na pametno specializacijo in podpira inovacije, digitalizacijo ter trajnostne gospodarske dejavnosti. Z vrednostjo blagovnega izvoza nad 8 milijard evrov in zunanjetrgovinskim presežkom v višini več kot ene milijarde evrov je Koroška tudi izvozna dežela. Najpomembnejši trgovski partnerji Koroške so Nemčija, ZDA, Italija in Kitajska.