Proizvajalci kakovostnih živil, upravljavci visokogorskih pašnikov, gozdov in varovalnih gozdov, oblikovalci kulturne krajine in ponudniki storitev: koroško kmetijstvo in gozdarstvo vsak dan opravljata pomembne in raznolike funkcije v duhu biogospodarskega načina razmišljanja in načela krožnosti.