Koroška kot pionir zelenega gospodarstva Evrope

Ekološki poligon prihodnosti

Preobrazba v ekološko gospodarstvo je najpomembnejša naloga tekočega desetletja. Koroška namerava do leta 2025 doseči ogljično nevtralno proizvodnjo. Zaradi tega je najjužnejša avstrijska zvezna dežela za podjetnike, ustanovitelje novih podjetij in vlagatelje idealen poligon za nadaljnji razvoj in uresničevanje idej prihodnosti v inovativnem in trajnostnem okolju.

Vodilni položaj za koroško ekološko gospodarstvo

Koroška je trenutno vodilna v Evropi, kar zadeva "trajnostno gospodarstvo". Pogosto omenjeni "Green Deal" je na Koroškem že gospodarska realnost. Razlogov za odlično izhodišče v najjužnejši avstrijski zvezni deželi je veliko:

@ Amt der Kärntner Landesregierung

1. Prvovrstna ekološka gospodarska mreža

Vzdolž koroške verige dodanih vrednosti se je nastanilo že veliko akterjev s področja trajnostnega razvoja. Regijo že pripravljajo na prihodnost. Koroška se v svojih prizadevanjih trajnostnega razvoja opira na idejo povezovanja. Koroška skupaj z avstrijsko deželo Štajersko podpira zeleno mrežo, t. i. »Green Tech Cluster«, v kateri že več kot 250 podjetij z zanosom in pionirskim duhom skupaj spodbuja rešitve za varovanje podnebja in rešitve krožnega gospodarstva.  

Izvedite več

2. Raziskave in inovacije na Koroškem

Koroška se je s sodelovanjem svojih univerz v zadnjih desetletjih razvila v področje, kjer s pridom izkoriščajo svoje znanstvene dosežke. V tehnoloških parkih prihodnosti že leta potekajo raziskave trajnostnih pristopov razvoja gospodarstva. V središču Wood Carinthian Competence Center v Šentvidu ob Glini (St. Veit an der Glan) izvajajo izvenuniverzitetne, industrijske in aplikacijsko usmerjene raziskave lesnih surovin. Ključne kompetence raziskovalnega projekta, ki se odvija po vsej Avstriji, obsegajo področja raziskav materialov in procesne tehnologije po celotni vrednostni verigi – od surovin do končnega proizvoda.

Izvedite več

@ Amt der Kärntner Landesregierung
Michael Stabentheiner

3. Razpoložljivost virov 

Glavni steber koroškega biogospodarstva so gozdna, lesna in papirna industrija. Koroška se s 592.000 hektarji gozdnih površin ponaša z drugo največjo poraslostjo z gozdovi v Avstriji. Drugi največji steber koroškega biogospodarstva je kmetijstvo. Na koroških poljih že zdaj pridelujejo poljščine brez genskega inženiringa, skoraj četrtina pa jih je pridelana ekološko, kar je najvišja stopnja v Evropi. Nikjer drugje se na kilogram mesa/mleka/jajc ne izpusti tako malo toplogrednih plinov kot na Koroškem. 

4. Razvit trajnostni energetski sektor

Koroško bi lahko imenovali baterija Avstrije. Zvezna dežela Koroška se že vrsto let osredotoča na širitev alternativnih, obnovljivih in trajnostnih tehnologij za proizvodnjo energije. Ta zvezna dežela je delež obnovljivih virov energije pri končni porabi energije od leta 2005 povečala za 15,1 odstotne točke na okoli 55 odstotkov, tako da je s tem na samem vrhu v Avstriji in Evropi. Električna energija s Koroškega se že 100-odstotno proizvaja iz obnovljivih virov energije. 

Izvedite več

Gert Steinthaler

"Na Koroškem izvajamo pionirsko delo s področja ekologije" – intervju z Bernhardom Puttingerjem (Green Tech Cluster)

Združenje Green Tech Cluster razvija dolgoročne strategije za trajnostno prihodnost Koroške. Generalni direktor Bernhard Puttinger pojasnjuje, zakaj je Koroška vnaprej določen preskusni poligon za uspešno ekološko krožno gospodarstvo in kakšen načrt Koroška pri tem zasleduje. 

  • Green Tech Valley je eno najpomembnejših svetovnih tehnoloških središč za varstvo okolja in krožno gospodarstvo, ki obsega Štajersko in Koroško.

    Bernhard Puttinger

Carinthia.com: Gospod Puttinger, vsi poznajo Silicijevo dolino, Green Tech Valley (Ekološke tehnološke doline) v južni Avstriji pa še ne. Kaj je Green Tech Valley in zakaj je ta grozd tako poseben?

Puttinger: Green Tech Valley je eno najpomembnejših svetovnih tehnoloških središč za varstvo okolja in krožno gospodarstvo, ki obsega Štajersko in Koroško. Pred več kot desetimi leti je južno Avstrijo obiskal ameriški vlagatelj in ugotovil, da je na enem kraju združenih izjemno veliko vodilnih tehnoloških podjetij, veliko raziskovalnih podjetij in ogromno kompetenčnih centrov na področju ekološke tehnologije. Danes v Dolini pri ekoloških rešitvah prihodnosti sodeluje že 260 podjetij in raziskovalnih inštitutov. Poudarek je na sodelovanju in izmenjavi znanja med podjetji, ki ustvarjajo novosti na področju okoljske tehnologije.

Carinthia.com: Zakaj prav na Koroškem in kako edinstvena je Koroška na področju ekološkega gospodarstva? 

Puttinger: Pred več kot sto leti je Viktor Kaplan, izumitelj iz Green Tech Valley, izumil sodobno hidroelektrično turbino. Danes vsako peto kilovatno uro ekološke električne energije, proizvedene po vsem svetu, pridobijo s tehnologijami iz jugovzhodne Avstrije. To pionirsko delo nadaljujemo tudi danes, in sicer na področjih sončne in toplotne energije, fotovoltaike ter industrije recikliranja. Glede na gospodarsko moč Koroške obstaja močna koncentracija v sektorju ekološke tehnologije, ki temu gospodarskemu področju nudi odlično izhodišče za ekološko preobrazbo. Gostota vodilnih ekoloških tehnoloških podjetij in razvita kultura sodelovanja sta verjetno prispevali tudi k temu, da so v zadnjih desetih letih podjetja našega grozda rasla okoli 50 % hitreje v primerjavi s podjetji na svetovnih trgih.

Carinthia.com: S čim Green Tech Cluster podpira sodelujoče partnerje? 

Puttinger: Poudarek je na močni skupni promociji ekoloških inovacij. Grozd podpira podjetja pri zasledovanju trendov in razvoju idej za izdelke in storitve ter njihovo uvajanje na trg. Ustreznim partnerjem zagotavljamo stike na področjih industrije in raziskav, spodbujamo pa tudi rast ekološko naravnanih zagonskih podjetij. Naše storitve vključujejo raziskave trendov in možnosti financiranja ter organizacijo različnih dogodkov povezovanja za neformalno izmenjavo zamisli med izvršnimi direktorji, oddelki za raziskave in razvoj ter ustanovitelji ekološko naravnanih podjetij.

Carinthia.com: Koroško gospodarstvo ima močno kulturo grozdov in je že leta dejavno na področju premišljene specializacije. Zdaj se, kot posledica ekološke transformacije, ekološko naravnano gospodarstvo razvija v pomemben steber tega gospodarskega področja. Kako se lahko ta stebra dopolnjujeta? 

Puttinger: Ti področji se med seboj zelo dobro ujemata in na Koroškem se to že dogaja. Na stičišču digitalnih tehnologij in ekološkega poslovanja se odpirajo velike tržne priložnosti – tudi na mednarodni ravni. Zelo dober primer tega je koroška reciklažna industrija. Na tem področju želimo iz starih materialov pridobiti vse boljšo kakovost novih. To je mogoče doseči le z digitalnimi rešitvami. Vzajemno delovanje digitalnih tehnologij in ekologije je zagotovo velika prednost, ki nakazuje prihodnjo umestitev Koroške.

Carinthia.com: Kakšna je prihodnost združenja Green Tech Cluster? 

Puttinger: Še naprej želimo rasti in za svoje ideje navduševati nova podjetja, zlasti pa stremimo k nadaljnjemu razvoju na področju raziskovalne infrastrukture.