Koroška s svojo geografsko bližino do srednjeevropskih trgov in rastočih trgov Južne in Jugovzhodne Evrope ponuja odločilne strateške prednosti. Gospodarski prostor okoli logistične lokacije v najjužnejši avstrijski zvezni deželi vedno bolj deluje kot logistično in gospodarsko vozlišče v alpsko-jadranskem prostoru. Lokacija ponuja podjetjem odločilno konkurenčno prednost za rast, tudi na novih trgih.