Zvezna dežela Koroška pri pridobivanju energije že več let stavi na razvoj alternativnih, obnovljivih in trajnostnih tehnologij. K temu pomembno prispevajo zanimivi sistemi podpor, ki lajšajo zamenjavo in pospešujejo že začeti energetski prehod.