Osnova za zaposlovanje in blaginjo so izobraževanje, inovacije in raziskave. Zato Koroška vlaga v sodobne izobraževalne strukture, ki ustrezajo družbenim spremembam in trajno krepijo gospodarstvo dežele, s tem pa ljudi usposobi za bodoče zahteve trga dela.