Zgodovinsko gledano je Koroška že s svojima dvema deželnima jezikoma, nemščino in slovenščino, ter z lego ob tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo v skupni Evropi že dolgo povezana z večjezičnostjo. Zato že od nekdaj razmišljamo mednarodno.