Visoka strokovna šola Koroška ima pet kampuse (v Špitalu ob Dravi, Beljaku, Trgu in Celovcu ob Vrbskem jezeru), v katerih v tesnem sodelovanju z gospodarstvom in znanostjo ponuja mednarodno izobraževanje, usmerjeno v prihodnost.