Glasbenoumetniško izobraževanje v Celovcu ob Vrbskem jezeru uživa odličen sloves, pred kratkim pa se mu je uspelo povzpeti na novo, znanstveno raven. Oktobra 2019 je svoje prvo šolsko leto začela Zasebna glasbena univerza Gustava Mahlerja dežele Koroške. Tako je zdaj tudi v Celovcu ob Vrbskem jezeru mogoče pridobiti glasbenoumetniško izobrazbo z univerzitetno diplomo. Zasebna univerza kot ustanova gradi na temeljih, ki jih je koroški deželni konservatorij utrjeval več desetletij, zato želi njegovo dediščino popeljati v dolgotrajno akademsko prihodnost.