Raziskovalna družba z omejeno odgovornostjo JOANNEUM RESEARCH je podjetno usmerjena ponudnica inovacij in tehnologije, ki kot del mednarodne mreže že več kot trideset let izvaja vrhunske raziskave na mednarodni ravni. Z osredotočenostjo na aplikativne raziskave in razvoj tehnologij prevzema z inštitutom za robotiko v Celovcu ob Vrbskem jezeru ključno vlogo pri izmenjavi tehnologij in znanja. Poudarki inštituta so na sodelovanju človeka in robota, interakciji z inovativnimi proizvodnimi procesi in varnosti robotov. Kdor bi želel dejavno raziskovati prihodnost in poskrbeti, da bomo doživeli znanstveno fantastiko, je tukaj na pravem naslovu.