»wood kplus« je vodilni kompetenčni center, razdeljen na Zgornjo Avstrijo, Spodnjo Avstrijo, Dunaj in avstrijsko Koroško, sodelujeta pa tudi dve univerzi: Univerza za naravne vire z Dunaja in Keplerjeva univerza iz Linza. Ključne kompetence so na področju raziskav materialov in procesne tehnologije po celotni vrednostni verigi – od surovine do končnega proizvoda.

Imajo štiri središča: Lenzing, Tulln, Linz in Šentvid ob Glini na Koroškem. Vsa so industrijsko in aplikativno usmerjena in neuniverzitetna raziskovalna središča. Na vsaki lokaciji se ukvarjajo z drugimi raziskovalnimi vprašanji.