"Raj na avstrijskem Koroškem", ko govorimo o kakovosti življenja in gospodarstva: tukaj so doma najvišje proizvodne in gospodarske kompetence s področja kovinskopredelovalne in lesnopredelovalne industrije.