Goliška železnica povezuje Evropo – in Koroška je njen osrednji del. Kot del nove južne proge v Avstriji omogoča hitro in varno povezavo med Štajersko in Koroško ter obenem povezavo s sosednjima Madžarsko in Italijo.