Letos je tržaško svobodno pristanišče praznovalo svojo 300. obletnico v okviru konference, usmerjene v prihodnost. Na njej so med drugim poudarili velikanski pomen zedinjene Evrope in čezmejnega sodelovanja, ki naj bi ga znotraj evroregije še nadgrajevali. Pomembna področja, kot so digitalizacija, promet in logistika, bo v prihodnje mogoče udejanjati le s skupnimi evropskimi močmi.