Med številne prednosti avstrijske Koroške spada neokrnjena narava. Že poznate 96 km2 veliko naravovarstveno območje v biosfernem parku Noki ali pa odsekane vrhove Karavank in več kot 200 kopalnih jezer z vodo, ki jo lahko pijete? Lega Koroške v neposredni bližini Italije in Slovenije odpira prostor novim perspektivam in povezavam, pa ne le geografsko.

Kdor obišče najjužnejšo avstrijsko zvezno deželo, tu umiri ritem, najde slow food in ljudi, ki so se odločili, da bodo živeli in delali sredi te osupljive pokrajine